Thomas Hirschhorn - Gramsci Monument (2015)

Thomas Hirschhorn - Gramsci Monument (2015)

  1. , ,
  2. 94 Minuten