Bilder zu Wyssozki - Danke für mein Leben - Vysotskiy. Spasibo, chto zhivoy (2011)

Filmszenenbilder

Film-Szenenbild zu Wyssozki - Danke für mein Leben