Mr. Smith Goes to Washington (1939)

Mr. Smith Goes to Washington (1939)

Mr. Smith geht nach Washington
  1. 129 Minuten

Bilder und Artworks

Filmszenenbilder
© SONY Pictures Entertainment

Filmszenenbilder

Film-SzenenbildFilm-SzenenbildFilm-SzenenbildFilm-Szenenbild