Kino «Fricks Monti» in Frick

Adresse

Kino «Fricks Monti»
Kaistenbergstr. 5a
5070 Frick

Kontaktinfos

062 871 04 44
www.fricks-monti.ch

Das aktuelle Kinoprogramm:

Son, 04. Oktober 2015

Alles steht Kopf - 3D (2015)Bewertung: 5.2 (18 Bewertungen)
D: 15:00 (3D), 20:15 (3D) [6/4]
Minions - 3D (2015)Bewertung: 4.0 (40 Bewertungen)
D: 17:30 (3D) [6/4]

Mon, 05. Oktober 2015

Alles steht Kopf - 3D (2015)Bewertung: 5.2 (18 Bewertungen)
D: 15:00 (3D), 20:15 (3D) [6/4]

Mit, 07. Oktober 2015

Alles steht Kopf - 3D (2015)Bewertung: 5.2 (18 Bewertungen)
D: 15:00 (3D), 20:15 (3D) [6/4]

Don, 08. Oktober 2015

Alles steht Kopf - 3D (2015)Bewertung: 5.2 (18 Bewertungen)
D: 15:00 (3D), 20:15 (3D) [6/4]

Fre, 09. Oktober 2015

Alles steht Kopf - 3D (2015)Bewertung: 5.2 (18 Bewertungen)
D: 15:00 (3D), 20:15 (3D) [6/4]

Sam, 10. Oktober 2015

Alles steht Kopf - 3D (2015)Bewertung: 5.2 (18 Bewertungen)
D: 15:00 (3D), 20:15 (3D) [6/4]
Everest - 3D (2015)Bewertung: 4.5 (18 Bewertungen)
D: 17:30 (3D) [12/10]
Fack Ju Göhte 2 (2015)Bewertung: 3.8 (15 Bewertungen)
D: 13:00 [12/10]

Son, 11. Oktober 2015

Alles steht Kopf - 3D (2015)Bewertung: 5.2 (18 Bewertungen)
D: 15:00 (3D), 20:15 (3D) [6/4]
Everest - 3D (2015)Bewertung: 4.5 (18 Bewertungen)
D: 17:30 (3D) [12/10]
Minions - 3D (2015)Bewertung: 4.0 (40 Bewertungen)
D: 13:00 (3D) [6/4]

Mon, 12. Oktober 2015

Everest - 3D (2015)Bewertung: 4.5 (18 Bewertungen)
D: 20:15 (3D) [12/10]

Mit, 14. Oktober 2015

Alles steht Kopf - 3D (2015)Bewertung: 5.2 (18 Bewertungen)
D: 15:00 (3D) [6/4]
Everest - 3D (2015)Bewertung: 4.5 (18 Bewertungen)
D: 20:15 (3D) [12/10]

Kinosaal

177 Plätze; Dolby Digital